Yıldızname Aktif Oldu

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
16.06.2015 23:21

Yıldızname Aktif Oldu

Yıldızname'de insanların doğduklarından ölene dek başlarına gelenler ve gelecekler, geçirebilecekleri kazalar, hatalar, iyi olaylar bellidir. Yıldızname de öğrenebileceklerinizin listesi aşağıdadır.

 • Bakılan kişinin karakterini, yapısını doğduğu günden öleceği güne kadar yaşayacaklarını, başına gelecek iyi yada kötü olayları öğrenirsiniz.
 • Hayatta öncelikli motivasyonlarının neler olduğunu genel anlamda mizaç ve karakterini.
 • Hayat boyunca kazancının nasıllığı ve elde edebileceği kazanımın ne şekilde olacağı edineceği serveti ve kaynağını.
 • Kardeşlerle ve yakın çevre ile olan ilişkisini.
 • Eğitiminin durumunu ve çevre ile olan iletişimini.
 • Annesinin ve Babasının karakter yapısını mizacını ve varlıklarını.
 • Aile ve Yuva konularına olan duyarlılığını.
 • Eğlence ve zevk alma konularında nasılllığını.
 • Çocuklarla olan ilişkisii ve çocuğunun olup olmayacağını olacaksa kaç çocuğunun olacağını.
 • Genel manada nelerle ve ne tür işlerle uğraşacağını.
 • Ne tür hastalık geçireceği ve zayıf yönlerini.
 • Evlenebilecek mi eğer evlenecekse başından kaç nikah geçeceğini.
 • Evlenecekse eğer eşinin durumu kazancı ve hayatına katacağı unsurlar.
 • Genel manada korku ve ölüm tehikesine yol açabilecek olayların vuku bulabileceği zamanlar ve seneler
 • Ömrünün ne kadar süreceği ve ölüm şekli.
 • Kişinin inanç kavramı dine bakış açısı
 • Kişinin eğer varsa üst düzeyde öğreniminin içeriği.
 • Uzun ve deniz aşırı yolculuklar yapıp yapmayacağı ve yurtdışı ile olan ilişkileri.
 • Kişinin yaptığı ve yapacağı işlere paralel olarak ne şekilde tanınacağı şan şöhret ve ün kavramı.
 • Kişinin sosyal çevre içinde ne şekilde bilineceği.
 • Düşmanları kimler, ve bu mücadelede galipmi yoksa mağlupmu olacağını öğrenebilirsiniz.
 • Büyü varmı, yokmu; varsa ne yapılmalı, çareler nedir, nasıl kurtulunur?
 • Cin çarpması varsa hangi Cin Çarpmış ve nasıl yok edilir öğrenebilirsiniz.
 • Koruyucu Meleklerinizin isimleri Ulvi ve Sufli Cin’lerin isimleri..
 • Kişinin uğurlu günü, uğurlu ayı, uğurlu saatleri, uğurlu sayıları, uğurlu renkleri, uğurlu taşları,
 • İlişkiniz varsa partnerinizle uyumunuz,


Yorumlar: